ENERGY LINE OPTIMA BARANOWSKI HYCZA SPÓŁKA JAWNA

Energy Line Optima to dynamicznie rozwijająca się firma, której głównym obszarem działania jest gospodarka elektroenergetyczna. Z powodzeniem prowadzimy działania optymalizacyjne w obiektach o różnych profilach działalności gospodarczej dbając, aby wprowadzane ulepszenia przynosiły jak największe korzyści finansowe. W oparciu o dotychczasowe doświadczenia, a także posiadaną wiedzę z zakresu efektywności energetycznej doradzamy swoim Klientom jak w sposób nowoczesny i efektywny wdrażać rozwiązania do optymalnego wykorzystywania energii energetycznej w procesach działalności firmy. Na rozwijającym się rynku energii z powodzeniem i satysfakcją spełniamy oczekiwania naszych Klientów. Dbamy o profesjonalizm wykonywanych czynności, zapewniamy innowacyjne rozwiązania, przejmujemy obowiązki odbiorcy i rzetelnie zarządzamy polityką energetyczną przedsiębiorstwa. Utrzymujemy wysokie standardy etyki i uczciwości biznesowej. Bezpieczeństwo i ochronę poufności danych Naszych Klientów traktujemy priorytetowo. Nasi pracownicy są zobowiązani przez nas do zachowania poufności otrzymanych informacji.

ENERGY LINE OPTIMA BARANOWSKI HYCZA SPÓŁKA JAWNA

Adres:

Plac Górnośląski 10/7
81-509 Gdynia

NIP:

5862310238

biuro firmy

ENERGY LINE OPTIMA BARANOWSKI HYCZA SPÓŁKA JAWNA

Adres: Pl. Górnośląski 10/7

81-509 Gdynia

Telefon: +48 609542346; +48 692460084

Oferta

W ramach outsourcingu energetycznego Energy Line Optima oferuje następujące usługi:

Kalkulacja oszczędności przeprowadzona na podstawie dostarczonych danych o zużyciach energii elektrycznej.

Dobór i montaż urządzeń optymalizujących parametry sieci energetycznej .

 Doradztwo w procesie zarządzania PZS ( Procesem Zmiany Sprzedawcy ) energii elektrycznej czynnej.

Opieka energetyczna przejęcie całości spraw związanych z procesem optymalizacji włączając w to bieżące relacje ze stronami umów energetycznych Operatorem/Dystrybutorem oraz Sprzedawcą energii.

Raportowe przedstawianie wygenerowanych oszczędności poprzez porównanie opłat sprzed optymalizacji z opłatami po optymalizacji.

Kompensacja mocy biernej poprzez stosowanie odpowiednich urządzeń kompensujących.

Modernizacje układów pomiarowo rozliczeniowych oraz dopasowywanie do wymogów TPA (Third Party Access ), dzięki czemu odbiorcy końcowi mogą indywidualnie i swobodnie wybierać sprzedawcę energii.

Monitoring on-line, strażnik mocy urządzeń oraz wdrożonych rozwiązań służących obniżeniu kosztów energetycznych .

Formularz kontaktowy

 
 _ _   ___   ______   ______ 
 | \| ||  / _ \\ |   \\ /_  _// 
 | ' || / //\ \\ | -- //  -| ||- 
 | . || | ___ ||| -- \\  _| ||_ 
 |_|\_|| |_|| |_|||______// /_____// 
 `-` -` `-`  `-` `------`  `-----` 
                    

Lokalizacja